Động từ bất quy tắc - Feed

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
cho người/loài vật ăn
Dạng động từ:
Present simple: feed /fiːd/
Quá khứ đơn: fed /fed/
Quá khứ phân từ: fed /fed/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc