Động từ bất quy tắc - Find

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
tìm thấy
Dạng động từ:
Present simple: find /faɪnd/
Quá khứ đơn: found /faʊnd/
Quá khứ phân từ: found /faʊnd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc