Động từ bất quy tắc - Forget

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
quên
Dạng động từ:
Present simple: forget /fərˈɡet/
Quá khứ đơn: forgot /fərˈɡɑːt/
Quá khứ phân từ: forgotten /fərˈɡɑːtn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc