Động từ bất quy tắc - Have

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
có, sở hữu
Dạng động từ:
Present simple: have /həv/
Quá khứ đơn: had /həd/
Quá khứ phân từ: had /həd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc