Động từ bất quy tắc - Hurt

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
làm ai đau, khiến ai bị thương
Dạng động từ:
Present simple: hurt /hɜːt/
Quá khứ đơn: hurt /hɜːrt/
Quá khứ phân từ: hurt /hɜːrt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc