Động từ bất quy tắc - Lean

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
ngả, nghiêng
Dạng động từ:
Present simple: lean /liːn/
Quá khứ đơn: leaned /liːnd/
Quá khứ đơn: leant /lent/
Quá khứ phân từ: leaned /liːnd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc