Động từ bất quy tắc - Lend

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
cho mượn
Dạng động từ:
Present simple: lend /lend/
Quá khứ đơn: lent /lent/
Quá khứ phân từ: lent /lent/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc