Động từ bất quy tắc - Mean

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
có nghĩa
Dạng động từ:
Present simple: mean /miːn/
Quá khứ đơn: meant /ment/
Quá khứ phân từ: meant /ment/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc