Động từ bất quy tắc - Meet

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
gặp
Dạng động từ:
Present simple: meet /miːt/
Quá khứ đơn: met /met/
Quá khứ phân từ: met /met/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc