Động từ bất quy tắc - Pay

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
trả tiền
Dạng động từ:
Present simple: pay /peɪ/
Quá khứ đơn: paid /peɪd/
Quá khứ phân từ: paid /peɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc