Động từ bất quy tắc - Put

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đặt, để, cho vào
Dạng động từ:
Present simple: put /pʊt/
Quá khứ đơn: put /pʊt/
Quá khứ phân từ: put /pʊt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc