Động từ bất quy tắc - Say

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
nói
Dạng động từ:
Present simple: say /seɪ/
Quá khứ đơn: said /sed/
Quá khứ phân từ: said /sed/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc