Động từ bất quy tắc - Sell

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
bán
Dạng động từ:
Present simple: sell /sel/
Quá khứ đơn: sold /soʊld/
Quá khứ phân từ: sold /soʊld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc