Động từ bất quy tắc - Shut

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đóng/gập lại, nhắm (mắt)
Dạng động từ:
Present simple: shut /ʃʌt/
Quá khứ đơn: shut /ʃʌt/
Quá khứ phân từ: shut /ʃʌt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc