Động từ bất quy tắc - Spell

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đánh vần
Dạng động từ:
Present simple: spell /spel/
Quá khứ đơn: spelt /spelt/
Quá khứ đơn: spelled /speld/
Quá khứ phân từ: spelt /spelt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc