Động từ bất quy tắc - Spend

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
tiêu tiền
Dạng động từ:
Present simple: spend /spend/
Quá khứ đơn: spent /spent/
Quá khứ phân từ: spent /spent/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc