Động từ bất quy tắc - Spin

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
xoay vòng
Dạng động từ:
Present simple: spin /spɪn/
Quá khứ đơn: spun /spʌn/
Quá khứ phân từ: spun /spʌn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc