Động từ bất quy tắc - Stand

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đứng
Dạng động từ:
Present simple: stand /stænd/
Quá khứ đơn: stood /stʊd/
Quá khứ phân từ: stood /stʊd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc