Động từ bất quy tắc - Stick

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
đâm, chọc, thọc (thường là một vật nhọn) vào thứ gì đó
Dạng động từ:
Present simple: stick /stɪk/
Quá khứ đơn: stuck /stʌk/
Quá khứ phân từ: stuck /stʌk/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc