Động từ bất quy tắc - Swear

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
chửi rủa
Dạng động từ:
Present simple: swear /sweər/
Quá khứ đơn: swore /swɔːr/
Quá khứ phân từ: sworn /swɔːrn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc