Động từ bất quy tắc - Take

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
mang, lấy
Dạng động từ:
Present simple: take /teɪk/
Quá khứ đơn: took /tʊk/
Quá khứ phân từ: taken /ˈteɪkən/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc