Động từ bất quy tắc - Teach

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
dạy học
Dạng động từ:
Present simple: teach /tiːtʃ/
Quá khứ đơn: taught /tɔːt/
Quá khứ phân từ: taught /tɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc