Động từ bất quy tắc - Tell

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
nói, kể
Dạng động từ:
Present simple: tell /tel/
Quá khứ đơn: told /toʊld/
Quá khứ phân từ: told /toʊld/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc