Động từ bất quy tắc - Think

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
suy nghĩ, nghĩ
Dạng động từ:
Present simple: think /θɪŋk/
Quá khứ đơn: thought /θɔːt/
Quá khứ phân từ: thought /θɔːt/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc