Động từ bất quy tắc - Throw

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
ném
Dạng động từ:
Present simple: throw /θrəʊ/
Quá khứ đơn: threw /θruː/
Quá khứ phân từ: thrown /θroʊn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc