Động từ bất quy tắc - Wear

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
mặc, đeo
Dạng động từ:
Present simple: wear /wer/
Quá khứ đơn: wore /wɔːr/
Quá khứ phân từ: worn /wɔːrn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc