Động từ bất quy tắc - Wind

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
Dạng động từ:
Present simple: wind /wɪnd/
Quá khứ đơn: winded /ˈwɪndɪd/
Quá khứ phân từ: winded /ˈwɪndɪd/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc