Động từ bất quy tắc - Write

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Nghĩa:
viết
Dạng động từ:
Present simple: write /raɪt/
Quá khứ đơn: wrote /roʊt/
Quá khứ phân từ: written /ˈrɪtn/


Quay trở về trang Bảng động từ bất quy tắc