Hướng dẫn sử dụng
chương trình Trắc Nghiệm Thông Minh

Nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về cách chương trình Trắc Nghiệm Thông Minh giúp bạn nhớ từ nhanh hơn và học từ vựng đúng cách, kích ở đây.

Các câu hỏi về Từ & Nhóm Từ

Các câu hỏi về Điểm số

Chú ý: Với những hình ở dưới, bạn kích vào hình để phóng to

Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho những thắc mắc của mình, kích ở đây.

Video hướng dẫn về Từ & Nhóm từ

Nhóm từ là gì?

Bạn có thể xem mỗi nhóm từ như là một ngăn hộc bàn, mỗi hộc chứa những loại từ khác nhau. Ví dụ:


Để đảm bảo sự hiệu quả của Trắc Nghiệm Thông Minh, mỗi nhóm từ có thể lưu tối đa 350 từ. Nếu bạn muốn thêm từ, bạn có thể tạo thêm nhóm từ mới và đặt tên như TOEIC Phần 1, TOEIC Phần 2, ...

Bạn hãy đọc hướng dẫn ở dưới đây để biết cách tạo nhóm từ mới.

Làm thế nào để tôi tạo, sửa và xóa Nhóm từ?

Đầu tiên, Đi đến trang: Nhóm Từ Của Tôi

Cách 1 (cho những lúc bạn đang ở trang Góc Học Tập):
Kích đường dẫn đến Nhóm từ của tôi ở chính giữa phía trên Trang Góc Học Tập Cách 2 (nếu bạn đang ở trang Trắc Nghiệm Thông Minh):
Kích Nhóm từ của tôi ở thanh di chuyển phía bên trái. Trang Trắc Nghiệm Thông Minh
Tạo một Nhóm từ mới
Kích Tạo nhóm từ ở thanh di chuyển phía bên trái Trang Nhóm Từ Của Tôi
Cập nhật hay Xóa một nhóm từ

Đầu tiên, kích vào tên của nhóm từ bạn muốn cập nhật hay xóa.

Trang Nhóm Từ Của Tôi

Để cập nhật nhóm từ: Kích nút Cập nhật.

Để Xóa nhóm từ: kích nút Xóa.

Trang Nhóm Từ Của Tôi

Làm thế nào để xem tất cả các từ trong một nhóm từ?

Ở trang Trắc Nghiệm Thông Minh, chọn Từ của Tôi ở thanh di chuyển phía bên trái.

Trang Trắc Nghiệm Thông Minh

Ở trang Từ của Tôi, bạn có thể xem và tìm kiếm từ của minh.

Trang Từ của tôi

Làm thế nào để tôi thêm, sửa và xóa từ?

Bạn có thể tạo thêm từ mới bằng một trong 3 cách sau:

 1. Mua bộ từ mình muốn học: trong số nhiều bộ từ mà LeeRit đã chuẩn bị sẵn.

  Nếu bạn có dự định học nhiều để cải thiện vốn từ vựng của mình, bạn nên mua Tài khoản LeeRit Pro.

 2. Dùng Gom Từ Nhặt Nghĩa: để tra và lưu từ mới tự động trong khi đọc các bài báo online.

 3. Tạo từ bằng tay: Ở trang Trắc Nghiệm Thông Minh, chọn: Tạo từ mới.

Trang Trắc Nghiệm Thông Minh
Để sửa hay xóa một từ: Ở trang Trắc Nghiệm Thông Minh, chọn:
 • Sửa từ này: để Sửa từ này.
 • Xóa từ này: để xóa từ.

Làm sao để chuyển qua một nhóm từ khác khi đang học với Trắc Nghiệm Thông Minh?

Ở trang Trắc Nghiệm Thông Minh, chọn nhóm từ bạn muốn học.

Trang Trắc Nghiệm Thông Minh

Điểm của tôi được tính như thế nào?

Điểm của bạn là tổng số điểm của các từ bạn có.

Ví dụ, giả sử bạn có 2 từ trong các nhóm từ của mình:

 • excellent, với điểm hiện tại là 3.
 • passionate, với điểm hiện tại là 5.

Điểm của bạn sẽ là: 3 + 5 = 8. Đọc thêm ở dưới đây để biết rõ hơn về cách các từ của bạn được cho điểm.

Từ của tôi được cho điểm như thế nào?

Mỗi từ của bạn sẽ có điểm trong khoảng từ 1 đến 30.

 • Khi bạn học thêm một từ mới (ở Các bộ từ vựng, dùng Gom Từ Nhặt Nghĩa hay tạo thủ công), bạn sẽ được thêm 1 điểm vì đã học một từ mới. Vì thế bạn hãy cố gắng học một vài từ mới mỗi ngày!

 • Khi ôn từ, bạn trả lời các câu hỏi ôn từ càng tốt thì điểm bạn đạt được càng cao. Điểm số cao nhất của mỗi từ là 30.

Những thành viên với điểm số tổng cộng (Xếp hạng Mọi thời đại) hay điểm số hàng tuần (Xếp hạng hàng tuần) cao nhất sẽ được ghi danh ở trang Góc Học Tập của tất cả người dùng ở LeeRit.

Trang Góc Học Tập:
Bảng xếp hạng của một tuần giữa tháng 10, 2013.