Thành ngữ tiếng Anh bắt đầu với kí tự R

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

rain or shine

→ dù cho điều gì có xảy ra; dù thời tiết có như thế nào.

 • The fair will be on the field this weekend, rain or shine.

  Hội chợ vẫn sẽ diễn ra cuối tuần này, dù thời tiết có như thế nào chăng nữa.

raining cats and dogs

→ (informal) mưa rất to; mưa như trút.

 • It's raining cats and dogs and our picnic is ruined.

  Trời mưa như trút nước và buổi picnic của chúng tôi đã bị phá hủy.

read between the lines

→ hiểu được ẩn ý hay sự thật đằng sau một tài liệu hay hành động nào.

 • When Mr. Jones said he'd find a good part for me, I knew he meant I didn't get the leading role. I can read between the lines.

  Khi ông Jones nói rằng sẽ tìm một vai diễn tốt cho tôi, tôi biết rằng ý ông là tôi sẽ không được đóng vai chính. Tôi có thể hiểu được ẩn ý đó.

ring a bell

→ (informal) nghe quen quen; gợi nhắc đến điều gì.

 • I don't remember Margaret's face, but her name rings a bell.

  Tôi không nhớ mặt của Margaret, nhưng tên cô ta nghe quen quen.

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm