Thành ngữ tiếng Anh với từ Book

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Sau khi học xong những từ vựng trong bài học này

Kiểm tra xem bạn đã nhớ được bao nhiêu từ với chương trình học và ôn từ vựng của LeeRit ⟶

Chú thích:
informal: dùng trong hoàn cảnh không trang trọng

1. by the book

→ làm theo đúng hướng dẫn và quy luật.

 • The teacher asked us to do the test by the book.

  Thầy / Cô giáo yêu cầu chúng tôi làm bài kiểm tra chặt chẽ theo đúng quy định.

2. read somebody like a book

→ dễ dàng biết được ai đó đang nghĩ gì hay cảm thấy gì.

 • He kept silent but I know he was angry - I could read him like a book.

  Anh ấy giữ im lặng nhưng tôi biết ảnh đang giận - tôi có thể biết rõ anh ấy đang nghĩ gì (đọc anh ấy như một cuốn sách)

3. cook the books

→ thay đổi số liệu một cách bất hợp pháp.

 • There is a rumour that he can afford luxury goods because he has cooked the books all these years.

  Có một lời đồn là việc anh ấy có thể mua sắm được những thứ đồ xa xỉ là vì mấy năm qua anh ta đã thay đổi số liệu một cách bất hợp pháp.

4. every trick in the book

→ bằng mọi phương pháp, cách thức có thể, dù nó có trung thực hay không.

 • She used every trick in the book to claim his inheritance but to no avail.

  Cô ta đã dùng mọi cách thức để lấy được tài sản từ ông ta nhưng rồi cũng vô ích.

5. an open book

→ có thể dễ dàng hiểu được ai đó và mọi thứ về người đó.

 • After your biography is published, your life will be an open book to the public.

  Sau khi cuốn tự truyện của bạn được phát hành, công chúng sẽ biết rõ cuộc sống của bạn.

6. a closed book (to somebody)

→ một chủ đề hay người nào đó mà bạn hoàn toàn không biết gì.

 • I give up - Parapsychology will always be a closed book to me.

  Tôi bỏ cuộc - Ngành Cận tâm lý học sẽ luôn là một chủ đề mà tôi không thể nào hiểu nổi.

Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp tiếng Anh tốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Để làm được điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng học từ vựng tiếng Anh với LeeRit để giúp mình học cách phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

 • Bài tập nghe từ của Trắc Nghiệm Thông Minh

  Bài tập Nghe từ:
  Đánh từ bạn vừa nghe

 • Bài tập đánh từ

  Bài tập đánh từ:
  Đánh từ thích hợp để hoàn thành câu

 • Hai trong số những bài tập hiệu quả khi bạn học từ vựng ở LeeRit

LeeRit có hơn 50 bộ từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau, LeeRit còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất, để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

FREE! Tạo tài khoản học thử miễn phí

Bạn chỉ cần 10 giây để tạo một tài khoản miễn phí

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này