Từ vựng tiếng Anh về Các bộ phận trên tay

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. thumb

  ngón cái

 • 2. index finger

  ngón trỏ

 • 3. middle finger

  ngón giữa

 • 4. ring finger

  ngón áp út

 • 5. little finger

  ngón út

 • 6. thumbnail

  móng tay cái

 • 7. fingernail

  /ˈfɪŋɡərneɪl/

  móng tay

 • 8. knuckle

  khớp, đốt ngón tay

 • 9. palm

  /pɑːm/

  lòng bàn tay

 • 10. wrist

  /rɪst/

  cổ tay

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm