Từ vựng tiếng Anh về Các con vật khi còn nhỏ

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • Lamb

  cừu con

 • Calf

 • Foal

  /foʊl/

  ngựa con

 • Kid

  /kɪd/

  dê con

 • Gosling

  /ˈɡɑːzlɪŋ/

  ngỗng con

 • Duckling

  /ˈdʌklɪŋ/

  vịt con

 • Chick

  /tʃɪk/

  gà con

 • Piglet

  /ˈpɪɡlət/

  lợn con

 • Kitten

  /ˈkɪtn/

  mèo con

 • Puppy

  chó con

 • Fawn

  /fɔːn/

  nai con

 • Joey

  /ˈdʒoʊi/

  kangaroo con

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm