Từ vựng tiếng Anh về Các đồ dùng dành cho em bé

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • cradle

  /ˈkreɪdl/

  cái nôi

 • walker

  /ˈwɔːkər/

  xe/ khung tập đi (dành cho trẻ con, người lớn tuổi,...)

 • pacifier

  /ˈpæsɪfaɪər/

  núm vú giả (cho em bé ngậm)

 • diaper

  tã của em bé

 • bib

  /bɪb/

  cái yếm (của trẻ con)

 • mobile

  /ˈməʊbəl/

  đồ chơi treo nôi, cũi

 • crib

  giường cũi (cho trẻ con)

 • potty

  /'pɔti/

  cái bô của trẻ con

 • stroller

  /ˈstroʊlər/

  xe đẩy cho trẻ con

 • baby bottle

  bình sữa em bé

 • nipple

  đầu vú cao su (ở đầu bình sữa em bé)

 • high chair

  /haɪ tʃer/

  ghế cao dành cho em bé

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm