Từ vựng tiếng Anh về Các dụng cụ học tập

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. ruler

  /ˈruːlər/

  cây thước

 • 2. scissors

  /ˈsɪzəz/

  cái kéo

 • 3. crayon

  /ˈkreɪən/

  bút sáp màu

 • 4. hand sanitizer

  nước rửa tay

 • 5. glue bottle

  chai keo

 • 6. glue stick

  thỏi keo

 • 7. pencil

  /ˈpensəl/

  bút chì

 • 8. flash card

  tờ có hình hoặc chữ để dạy và học

 • 9. calculator

  /ˈkælkjəleɪtər/

  máy tính

 • 10. dictionary

  /ˈdɪkʃəneri/

  từ điển

 • 11. coloured pencil

  bút chì màu

 • 12. watercolour

  màu nước

 • 13. marker

  /ˈmɑːkər/

  bút lông

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm