Từ vựng tiếng Anh về Các hình cơ bản

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh về Các hình cơ bản Phần 1

 • 1. circle

  /ˈsɜːkl/

  hình tròn

 • 2. oval

  /ˈəʊvəl/

  hình trái xoan/hình bầu dục

 • 3. square

  /skweər/

  hình vuông

 • 4. rectangle

  hình chữ nhật

 • 5. triangle

  /ˈtraɪæŋɡl/

  hình tam giác

 • 6. trapezium

  /trə'pi:zjəm/

  hình thang

 • 7. pentagon

  /ˈpent̬əɡɑːn/

  hình ngũ giác

 • 8. star

  /stɑːr/

  hình ngôi sao

 • 9. hexagon

  /ˈheksəɡɑːn/

  hình lục giác

 • 10. octagon

  /'ɔktəgən/

  hình bát giác

Từ vựng tiếng Anh về Các hình cơ bản Phần 2

 • crescent

  /ˈkresənt/

  hình lưỡi liềm

 • sphere

  /sfɪr/

  hình cầu

 • cube

  /kjuːb/

  hình lập phương

 • cylinder

  /ˈsɪlɪndər/

  hình trụ

 • pyramid

  /ˈpɪrəmɪd/

  hình chóp

 • cone

  /koʊn/

  hình nón

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm