Từ vựng tiếng Anh về Các loại hình nghệ thuật

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. painting

  /ˈpeɪntɪŋ/

  tranh vẽ

 • 2. sculpture

  /ˈskʌlptʃər/

  điêu khắc

 • 3. architecture

  /ˈɑːkɪtektʃər/

  kiến trúc

 • 4. photography

  /fəˈtɒɡrəfi/

  nhiếp ảnh

 • 5. music

  /ˈmjuːzɪk/

  âm nhạc

 • 6. dance

  /dɑːns/

  khiêu vũ

 • 7. play

  /pleɪ/

  kịch

 • 8. novel

  /ˈnɒvəl/

  tiểu thuyết

 • 9. poetry

  /ˈpəʊɪtri/

  thơ

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm