Từ vựng tiếng Anh về Đồ đạc trong phòng ngủ

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. bed

  /bed/

  giường

 • 2. sheet

  /ʃiːt/

  khăn trải giường

 • 3. pillow

  /ˈpɪləʊ/

  gối kê đầu

 • 4. bedside table

  bàn nhỏ cạnh giường

 • 5. table lamp

  đèn bàn

 • 6. window

  /ˈwɪndəʊ/

  cửa sổ

 • 7. picture

  /ˈpɪktʃər/

  bức tranh

 • 8. wardrobe

  /ˈwɔːdrəʊb/

  tủ quần áo

 • 9. mirror

  gương

 • 10. dressing table

  bàn gương trang điểm

 • 11. chest of drawers

  tủ ngăn kéo

 • 12. rug

  /rʌɡ/

  thảm trải sàn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm