Từ vựng tiếng Anh về Đồ nội thất

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • bed

  /bed/

  giường

 • chest

  /tʃest/

  rương, hòm, tủ

 • curtain

  /ˈkɜːtən/

  rèm, màn

 • drawer

  /drɔːr/

  ngăn kéo

 • stool

  /stuːl/

  ghế đẩu

 • bookcase

  tủ sách

 • shelf

  /ʃelf/

  kệ, ngăn, giá (để đặt các thứ lên)

 • table

  /ˈteɪbl/

  bàn

 • chair

  /tʃeər/

  ghế

 • carpet

  /ˈkɑːpɪt/

  tấm thảm

 • cupboard

  /ˈkʌbəd/

  bộ giá đỡ có một hoặc nhiều cửa ở phía mặt (hoặc xây chìm vào tường) để đựng thức ăn, quần áo, đĩa; tủ ly

 • wardrobe

  /ˈwɔːdrəʊb/

  tủ quần áo

 • chest of drawers

  tủ ngăn kéo

 • furniture

  /ˈfɜːnɪtʃər/

  đồ đạc (trong nhà)

 • desk

  /desk/

  bàn viết; bàn làm việc

 • sink

  /sɪŋk/

  bệ rửa

 • lamp

  /læmp/

  đèn bàn

 • bookshelf

  /ˈbʊkʃelf/

  giá sách

 • sofa

  /ˈsəʊfə/

  ghế tràng kỉ

 • bench

  /bentʃ/

  ghế băng dài

 • armchair

  /ˈɑːmˌtʃeər/

  ghế bành

 • chandelier

  /ˌʃændəˈlɪər/

  đèn chùm

 • rocking chair

  /rɑːkɪŋ tʃer/

  ghế bập bênh, ghế chao

 • file

  /faɪl/

  ô đựng tài liệu, hồ sơ

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm