Từ vựng tiếng Anh về Đồ trang điểm

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • foundation

  /faʊnˈdeɪʃən/

  kem nền/phấn nền

 • sponge

  bông trang điểm

 • concealer

  /kən'si:lə/

  kem che khuyết điểm

 • blusher

  phấn má hồng

 • brush

  /brʌʃ/

  cọ trang điểm

 • compact

  /ˈkɑːmpækt/

  hộp phấn bỏ túi

 • powder

  /ˈpaʊdər/

  phấn đánh mặt

 • mirror

  gương

 • eyeliner

  /ˈaɪlaɪnər/

  bút kẻ mắt

 • eyeshadow

  phấn mắt/kem lót mắt

 • applicator

  cọ mút

 • lipgloss

  sơn bóng dưỡng môi

 • lip liner

  chì kẻ viền môi

 • lipstick

  son môi

 • wand

  /wɑːnd/

  chổi (trang điểm)

 • mascara

  /mæs'kɑ:rə/

  thuốc bôi mí mắt

 • nail polish

  sơn móng tay

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm