Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 1

 • 1. sticky note

  giấy ghi chú có keo dính

 • 2. pencil sharpener

  /ˈpensl ˈʃɑːrpnər/

  đồ gọt bút chì

 • 3. stapler

  /ˈsteɪplər/

  đồ bấm ghim

 • 4. paper clip

  /ˈpeɪpər klɪp/

  kẹp giấy

 • 5. pen

  /pen/

  bút bi

 • 6. pencil

  /ˈpensəl/

  bút chì

 • 7. eraser

  /ɪˈreɪsər/

  gôm/tẩy

 • 8. calculator

  /ˈkælkjəleɪtər/

  máy tính

 • 9. ruler

  /ˈruːlər/

  thước đo

 • 10. notebook

  /ˈnəʊtbʊk/

  sổ tay

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 2

 • thumbtack

  cái ghim (với đầu lớn tròn và dẹt)

 • pushpin

  /ˈpʊʃ.pɪn/

  cái ghim (với đầu nhựa có màu, không dẹt)

 • binder

  /ˈbaɪndər/

  bìa cứng (để đựng giấy, tạp chí)

 • glue

  /ɡluː/

  keo hồ

 • whiteboard

  /ˈwaɪtbɔːd/

  bảng trắng

 • tape

  /teɪp/

  băng dán

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 3

 • staple

  đinh bấm

 • scissors

  /ˈsɪzəz/

  cái kéo

 • staple remover

  /ˈsteɪpəl rɪˈmuvər/

  đồ gỡ đinh bấm

 • highlighter

  /ˈhaɪlaɪtər/

  bút dạ quang

 • marker

  /ˈmɑːkər/

  bút lông (có ngòi bút lớn)

 • envelope

  /ˈenvələʊp/

  bao thư

Tiếng Anh cho các kì thi

Từ vựng tiếng Anh về Dụng cụ văn phòng Phần 4

 • folder

  bìa đựng hồ sơ

 • carbon paper

  /ˈkɑrbən ˈpeɪpər/

  giấy than

 • paper clip

  /ˈpeɪpər klɪp/

  kẹp giấy

 • rubber stamp

  /ˈrʌbər stæmp/

  con dấu cao su

 • clipboard

  /ˈklɪpbɔːrd/

  tấm bìa kẹp hồ sơ

 • stapler

  /ˈsteɪplər/

  đồ dập ghim

Những bộ từ vựng tiếng Anh nền tảng

Connect with Peter Hung
Để học thêm nhiều kiến thức bổ ích về tiếng Anh và cuộc sống, follow Peter Hưng, người sáng lập LeeRit, qua » Peter Hưng's Blog và qua » Facebook.
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm

Nếu bạn thật sự muốn giao tiếp tiếng Anh tốt

Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!

Để nghe nói giỏi tiếng Anh, bạn thật sự cần một vốn từ đủ rộng và biết cách sử dụng những từ đó.

Để làm được điều này, hơn 500 000 bạn đã và đang dùng học từ vựng tiếng Anh với LeeRit để giúp mình học cách phát âm đúngnhớ từ mới nhanh hơn.

 • Bài tập nghe từ của Trắc Nghiệm Thông Minh

  Bài tập Nghe từ:
  Đánh từ bạn vừa nghe

 • Bài tập đánh từ

  Bài tập đánh từ:
  Đánh từ thích hợp để hoàn thành câu

 • Hai trong số những bài tập hiệu quả khi bạn học từ vựng ở LeeRit

LeeRit có hơn 50 bộ từ vựng tiếng Anh đa dạng chủ đề cho nhiều trình độ khác nhau, LeeRit còn là nơi cung cấp cho bạn những thông tin từ vựng chính xác nhất, để giúp bạn có thể phát triển vốn từ vựng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

FREE! Tạo tài khoản học thử miễn phí

Bạn chỉ cần 10 giây để tạo một tài khoản miễn phí

Bình luận & câu hỏi của bạn về chủ đề này