Từ vựng tiếng Anh về Hải sản

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • crab

  /kræb/

  cua

 • shrimp

  /ʃrɪmp/

  tôm

 • lobster

  tôm hùm

 • fish

  /fɪʃ/

 • octopus

  /ˈɑːktəpəs/

  bạch tuộc

 • eel

  /iːl/

  lươn

 • squid

  /skwɪd/

  mực

 • oyster

  hàu

 • blood cockle

  sò huyết

 • clam

  nghêu

 • scallop

  /ˈskæləp/

  sò điệp

 • mussel

  con trai

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm