Phần 1 của chủ đề này sẽ cung cấp cho bạn câu chữ thông dụng và hữu dụng nhất trong việc vận hành một doanh nghiệp và mua bán tiếp thị.

 

 

  Finance

 • buy/acquire/own/sell a company/firm/franchise
  mua/thu được/sở hữu/bán một công ty/hãng/tập đoàn
 • set up/establish/start/start up/launch a business/company
  thành lập/sáng lập/bắt đầu/khởi động/ra mắt một doanh nghiệp/công ty
 • run/operate a business/company/franchise
  vận hành/điều khiển một công ty/hãng/tập đoàn
 • head/run a firm/department/team
  chỉ đạo/vận hành một hãng/bộ phận/nhóm
 • make/secure/win/block a deal
  tạo/bảo vệ/thắng được/chặn một thỏa thuận
 • expand/grow/build the business
  mở rộng/phát triển/xây dựng việc kinh doanh
 • boost/increase investment/spending/sales/turnover/earnings/exports/trade
  đẩy mạnh/tăng cường sự đầu tư/chi tiêu/doanh thu/thu nhập/hàng xuất khẩu/mua bán
 • increase/expand production/output/sales
  tăng cường/mở rộng sản xuất/sản lượng/doanh thu
 • boost/maximize production/productivity/efficiency/income/revenue/profit/profitability
  đẩy mạnh/tối đa hóa sản xuất/năng suất/hiệu quả/thu nhập/doanh thu/lợi nhuận/sự thuận lợi
 • achieve/maintain/sustain growth/profitability
  đạt được/giữ gìn/duy trì sự tăng trưởng/sự thuận lợi
 • cut/reduce/bring down/lower/slash costs/prices
  cắt/giảm/hạ/giảm bớt/cắt bớt chi trả/giá cả
 • announce/impose/make cuts/cutbacks
  thông báo/áp đặt/thực hiện cắt giảm/cắt giảm chi tiêu

 

Sales and marketing

 • break into/enter/capture/dominate the market
  thành công trên/tham gia/nắm lấy/thống trị thị trường
 • gain/grab/take/win/boost/lose market share
  thu được/giành/lấy/thắng/đẩy mạnh/mất thị phần
 • find/build/create a market for something
  tìm/xây dựng/tạo ra một thị trường cho một thứ gì
 • start/launch an advertising/a marketing campaign
  khởi đầu/ra mắt một chiến dịch quảng cáo/tiếp thị
 • develop/launch/promote a product/website
  phát triển/ra mắt/quảng cáo một sản phẩm/trang web
 • create/generate demand for your product
  tạo ra/sinh ra nhu cầu cho sản phẩm
 • attract/get/retain/help customers/clients
  thu hút/có được/giữ/giúp khách mua hàng/khách hàng
 • drive/generate/boost/increase demand/sales
  thúc đẩy/sinh ra/đẩy mạnh/tăng nhu cầu/doanh số
 • beat/keep ahead of/out-think/outperform the competition
  chiến thắng/dẫn trước/nhìn xa hơn/làm tốt hơn đối thủ
 • meet/reach/exceed/miss sales targets
  đạt được/đạt mức/vượt quá/thiếu chỉ tiêu doanh thu