Từ vựng tiếng Anh về Mùi vị

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. sweet

  /swiːt/

  ngọt

 • 2. sweet-and-sour

  chua ngọt

 • 3. salty

  /ˈsɔːlti/

  mặn

 • 4. sour

  /saʊər/

  chua

 • 5. bitter

  /ˈbɪtər/

  đắng

 • 6. cheesy

  /ˈtʃiːzi/

  béo vị phô mai

 • 7. bland

  /blænd/

  nhạt

 • 8. spicy

  /ˈspaɪsi/

  cay nồng

 • 9. garlicky

  /ˈɡɑːlɪki/

  có vị tỏi

 • 10. smoky

  /ˈsmoʊki/

  vị xông khói

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm