Những việc bạn có thể làm ở ngân hàng

 • open an account

mở tài khoản

Loại tài khoản được nhiều cá nhân sử dụng là savings account, tài khoản tiết kiệm.

 • receive a statement

nhận bảng sao kê

Bảng sao kê là danh sách liệt kê tất cả những hoạt động gửi tiền vào hay chi tiền ra của tài khoản.

 • make a deposit or withdrawal

gửi tiền và rút tiền

Bạn có thể gửi tiền và rút tiền tại ngân hàng hoặc tại một cột ATM.

 • take out a loan

vay nợ ngân hàng

 • deposit or cash a cheque

Bạn có thể làm 3 hành động với một tấm séc:

 • deposit a cheque: gửi tiền từ tấm séc vào tài khoản ngân hàng
 • cash a cheque: rút tiền từ tấm séc (bạn đưa tấm séc cho ngân hàng, ngân hàng đưa lại tiền cho bạn)
 • write a cheque: viết séc (bạn viết số tiền lên tấm séc để chi trả cho người khác tấm séc này; người này có thể đến ngân hàng để deposit a cheque hoặc cash a cheque, khi đó số tiền mà họ deposit hoặc cash sẽ bị trừ khỏi tài khoản của bạn)
 • apply for a credit card

đăng ký thẻ tín dụng

 • pay bills

thanh toán hoá đơn

Một số ngân hàng có dịch vụ thanh toán các hoá đơn tiền điện, tiền nước, tiền Internet,...

 • transfer money

chuyển khoản: chuyển tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác

 

Quang Phạm

LeeRit.com