Từ vựng tiếng Anh về Các loại rau quả

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. tomato

  /təˈmeɪtəʊ/

  cà chua

 • 2. carrot

  /ˈkærət/

  cà rốt

 • 3. onion

  /ˈʌnjən/

  hành tây

 • 4. cucumber

  /ˈkjuːkʌmbər/

  dưa leo

 • 5. cauliflower

  /ˈkɔːliflaʊər/

  súp lơ

 • 6. coriander

  rau mùi

 • 7. eggplant

  /ˈeɡplænt/

  cà tím

 • 8. bell pepper

  ớt chuông

 • 9. cabbage

  /ˈkæbɪdʒ/

  bắp cải

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm