Từ vựng tiếng Anh về Việc thêu thùa

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • 1. chair

  /tʃeər/

  ghế

 • 2. cross-stitched cushion

  gối thêu chữ thập

 • 3. threads

  /θred/

  chỉ

 • 4. foot stool

  ghế để chân

 • 5. embroidery pattern

  mẫu thêu

 • 6. stand

  /stænd/

  giá đỡ

 • 7. desk

  /desk/

  bàn

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm