Từ vựng tiếng Anh về chủ đề biển

Bài học từ vựng dưới đây được chuẩn bị bởi
LeeRit - Phần mềm học từ vựng tiếng Anh online hiệu quả.
 • Sea

  /siː/

  biển

 • Ocean

  /ˈəʊʃən/

  đại dương

 • Wave

  /weɪv/

  sóng

 • Island

  /ˈaɪlənd/

  hòn đảo

 • Harbor, Port

  cảng biển

 • Lighthouse

  /ˈlaɪthaʊs/

  Hải đăng (đèn để giúp tàu thuyền định hướng)

 • Submarine

  /ˌsʌbmərˈiːn/

  tàu ngầm

 • Ship

  /ʃɪp/

  tàu

 • Boat

  /bəʊt/

  thuyền (nhỏ)

 • Captain

  /ˈkæptɪn/

  thuyền trưởng (trong bóng đá: đội trưởng)

 • Fisherman

  /ˈfɪʃəmən/

  người đánh cá

 • Lifeguard

  /ˈlaɪfɡɑːd/

  người cứu hộ (ở biển hay hồ bơi), khác với "cận vệ/vệ sĩ" (người mình thuê đi theo bảo vệ): bodyguard; khác với người bảo vệ nói chung: guard

 • Seashore

  /ˈsiːʃɔːr/

  bờ biển (cũng: seaside)

 • Beach

  /biːtʃ/

  biển

 • Coast

  /kəʊst/

  bờ (biển, đại dương)

 • Sea gull

  chim (mòng) biển (chắc gặp cũng không biết :D)

 • Whale

  /weɪl/

  cá voi

 • Shark

  /ʃɑːk/

  cá mập

 • Dolphin

  /ˈdɒlfɪn/

  cá heo

 • Octopus

  /ˈɑːktəpəs/

  bạch tuộc

 • Fish

  /fɪʃ/

  cá (nói chung)

 • Jellyfish

  /ˈdʒelifɪʃ/

  con sứa

 • Sea horse

  cá ngựa (cá hình giống ngựa; chắc bạn có biết trò cá ngựa :D)

 • Seaweed

  /ˈsiːwiːd/

  rong biển (nhiều người thích ăn rong biển để tốt cho việc tiêu hóa)

 • Coral

  /ˈkɒrəl/

  san hô

 • Coral reef

  rạn san hô (tức là một vùng nhiều san hô)

 • Shellfish

  động vật có vỏ (chỉ chung: tôm, cua, sò, ...). Chú ý âm đầu là ʃ khác với trong selfish (ích kỉ)

 • Clam

  nghêu

 • Starfish

  /ˈstɑːrfɪʃ/

  sao biển (vì có hình ngôi sao)

 • Seal

  /siːl/

  hải cẩu

 • Turtle

  /ˈtɜːtl/

  rùa

 • Crab

  /kræb/

  cua

LeeRit giới thiệu cùng bạn

Hoc tieng anh

Học tiếng Anh cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày:

 • Tính năng Cải thiện kỹ năng nghe (Listening)
 • Tính năng Nắm vững ngữ pháp (Grammar)
 • Tính năng Cải thiện vốn từ vựng (Vocabulary)
 • Tính năng Học phát âm và các mẫu câu giao tiếp (Pronunciation)
Học tiếng Anh ONLINE cùng Tiếng Anh Mỗi Ngày
Bài viết: LeeRit - Học từ vựng tiếng Anh
Ảnh: Sưu tầm