Phần 3 của chuỗi bài viết về The ages of life – Những giai đoạn cuộc đời sẽ là về Old Age (Lúc về già)

The Old Age (Lúc về già)

 

 • have/see/spend time with your grandchildren
  có/chăm sóc/dành thời gian với cháu chắt
 • take up/pursue/develop a hobby
  bắt đầu/theo đuổi một sở thích nào đó
 • get/receive/draw/collect/live on a pension
  nhận/rút/sống dựa vào tiền lương hưu
 • approach/save for/die from old age
  đến tuổi già/tiết kiệm dành cho lúc về già/chết vì tuổi già
 • live to a ripe old age
  sống thọ
 • be/become/be getting/be going senile (often ironic)
  trở nên lẩm cẩm
 • die (peacefully)/pass away in your sleep/after a brief illness
  mất/qua đời (một cách thanh thản) trong khi ngủ/sau một cơn đau