Bài viết này dành cho những bạn quan tâm đến thiên văn học, và muốn tìm hiểu các khái niệm về vật thể và hiện tượng trong không gian bằng tiếng anh.

 

 

THE UNIVERSE

 • orbit
  quỹ đạo
 • asteroid
  tiểu hành tinh
 • comet
  sao chổi
 • star
  ngôi sao
 • constellation
  chòm sao
 • the sun
  mặt trời
 • Mercury/Venus/Earth/Mars/Jupiter/Saturn/Uranus/Neptune/Pluto
  sao Thủy/Kim/Trái Đất/Hỏa/Mộc/Thổ/Thiên Vương/Hải Vương/Diêm Vương
 • solar/lunar eclipse
  nhật/nguyệt thực
 • the moon
  mặt trăng
 • new moon/full moon
  trăng non/trăng tròn
 • galaxy
  dải ngân hà
 • Milky Way
  tên của dải ngân hà của chúng ta

 

SPACE EXPLORATION

 • telescope
  kính thiên văn
 • astronaut
  phi hành gia
 • space station
  trạm vũ trụ
 • space suit
  bộ quần áo vũ trụ
 • spacecraft
  tàu vũ trụ
 • space shuttle
  tàu con thoi (một loại tàu vũ trụ được thiết kế dùng nhiều lần để đưa phi hành đoàn từ trái đất đến trạm vũ trụ và ngược lại)
 • rocket
  tên lửa
 • space probe
  tàu thăm dò vũ trụ (không người lái)
 • lunar module
  tàu vũ trụ thám hiểm mặt trăng
 • unidentified flying objects (UFOs)
  vật thể bay không xác định (của người ngoài hành tinh)